مشاور اطلاعات و تحصیل در فرانسه

این وبلاگ با هدف ارائه اطلاعات لازم به کاربران متقاضی ادامه تحصیل در فرانسه و بلژیک و در صورت نیاز ارائه مشاوره های تحصیلی حضوری ایجاد شده است.

چه کسانی از ارائه مدرک زبان فرانسه معاف می باشند؟
ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۱٥   کلمات کلیدی: معافیت زبان ،زبان فرانسه ،پیش نیاز مدارک ،آزمون

Certains étudiants peuvent être dispensés du T.C.F pour la D.A.P. Cette dispense concerne

دانشجویانی که از ارائه مدرک ت س اف معاف هستند بدین ترتیب اشاره می شود:

 

- les ressortissants des Etats où le français est langue officielle

کسانی که تبعیت دولت هایی هستند که زبان رسمی آنها فرانسه می باشد

- les ressortissants de l’Espace économique européen

کسانی که در یکی از کشور های مشترک المنافع اروپایی سکونت دارند

- les étudiants non Français, issus des sections bilingues françaises figurant sur une liste établie conjointement par les ministères en charge de l'Education nationale et des Affaires étrangères

دانشجویان غیر فرانسوی که در نواحی زندگی می کنند که دو زبانه هستند و نامشان در فهرست ایجاد شده از سوی وزارت خانه های آموزش ملی و وزارت امور خارجه فرانسه موجود است

- les titulaires du D.A.L.F C1 (diplôme d’études approfondies de langue française, niveau C1 du Cadre européen commun de référence)

دارندگان مدارک د ا ال اف س 1 یا دیپلم مطالعات پیشرفته زبان فرانسه سطح س 1 در چارچوب اروپای مشترک

- les candidats qui ont déjà passé le test organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris et ont obtenu la note de 16/20 aux épreuves écrites de ce test.

 داوطلبانی که موفق به گذراندن آزمون اطاق بازرگانی بخش صنعت پاریس شدند و نمره 16 تا 20 بدست آوردند.نتایج این آزمون و پرونده مربوطه به سفارت فرانسه و سه دانشگاهی را که خود انتخاب کرده اید ارسال خواهد شد.اولین دانشگاه قبل از 30 آوریل به شما پاسخ خواهد گفت،دومین تا قبل از 31 مه و سومین دانشگاه تا قبل از 30 ژوئن!

 

Les résultats de ce test ainsi que votre dossier seront envoyés par l’Ambassade de France à trois universités que vous aurez librement choisies. La réponse de la première université vous arrivera avant le 30 avril ; la réponse de la deuxième avant le 31 mai, et la troisième avant le 30 juin.

 لازم به یاد آوریست که دانشجویان متقاضی پذیرش در مقطع دکترا نیز ملزم به ارائه مدرک زبان فرانسه نمی باشند و بعضا متقاضیان لیسانس برخی از رشته های مهندسی نیز تنها در حد آشنایی اولیه  در حد دلف از ارائه مدرک مورد نظر معاف می باشند.